Thông tin văn bản số: 29/TC/GTBĐ
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 29/TC/GTBĐ
Ngày ban hành 15/04/1987
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 318-CT ngày 20-12-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành phần và nhiệm vụ của Hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các cảng biển