Thông tin văn bản số: 125/2004/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 125/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/05/2004
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ngày 19/5/2004 của CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp