Thông tin văn bản số: 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV
Số/ Ký hiệu 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV
Ngày ban hành 14/08/2015
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Hồng Trường  Thứ trưởng 
Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn   
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Ghi chú
Thay thế Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 5/12/2008