Thanh tra Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19

Thứ hai, 29/07/2019 09:10 GMT+7

Ngày 26/7/2019, Thanh tra Bộ GTVT đã công bố Quyết định thanh tra Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT. Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà chủ trì cuộc họp công bố quyết định.

Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Hà chủ trì cuộc họp công bố Quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra do ông Trần Ngọc Bảo – Phó Chánh Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027 ÷ Km 50+00 địa phận tỉnh Bình Định và đoạn Km 108+00 ÷ Km 131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT.

Trưởng đoàn Thanh tra Trần Ngọc Bảo công bố Quyết định Thanh tra

Thời kỳ thanh tra là các giai đoạn thực hiện hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Thời gian thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Hà đề nghị nhà đầu tư của Dự án và doanh nghiệp dự án, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu tham gia thực hiện Dự án thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thanh tra và pháp luật liên quan; chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra và các yêu cầu của đoàn thanh tra theo đúng quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy cầu.

Về phía đoàn thanh tra phải thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật có liên quan, đảm bảo đúng nội dung; thời gian, phạm vi thanh tra theo quy định.

Minh Phương

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img