Thanh tra Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản tại Trường Cao đẳng GTVT TW 2 và Trường Cao đẳng GTVT TW 4

Thứ ba, 06/08/2019 11:21 GMT+7

Ngày 5/8/2019, Thanh tra Bộ GTVT đã công bố Quyết định thanh tra Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nưóc cấp và các nguồn thu khác tại Trường Cao đẳng GTVT TW 2 và Trường Cao đẳng GTVT TW 4. Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Ngọc Bảo chủ trì cuộc họp công bố quyết định.

Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Ngọc Bảo chủ trì cuộc họp công bố Quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra do ông Đoàn Anh Tuấn  – Phó trưởng phòng Thanh tra 5, Thanh tra Bộ GTVT làm trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác (bao gồm cả các nguồn huy động dưới mọi hình thức) trong giai đoạn 2017 - 2018 và các thời kỳ có liên quan.

Thời gian thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Ngọc Bảo đề nghị các Trường thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thanh tra và pháp luật liên quan; chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra và các yêu cầu của đoàn thanh tra theo đúng quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy cầu.Về phía đoàn thanh tra phải thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật có liên quan, đảm bảo đúng nội dung; thời gian, phạm vi thanh tra theo quy định.

Minh Phương

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img