Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCCS “Đê chắn sóng - Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời góp ý xây dựng Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa
Góp ý đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030
Mời góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”
Mời góp ý kiến dự thảo bổ sung sửa đổi 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe ô tô
Mời góp ý dự thảo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg)
Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
Mời góp ý kiến Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN)”
Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời góp ý dự thảo một số Thông tư Quy định về thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn lập, giao kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định mức giá dịch vụ qua phà tại các bến phà do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.