Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và tổ chức, quản lý vận tải nội bộ bằng xe ô tô
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam
Mời góp ý đối với Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Mời góp ý kiến 02 dự thảo TCVN về ITS
Mời góp ý kiến Dự thảo Tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải phát sinh từ tàu thuyền
Mời tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Công trình bến cảng sông - Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời góp ý dự thảo Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ”
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ”
Mời góp ý dự thảo Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP