Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về vận tải đa phương thức
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/9/2012
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quyết định ban hành danh mục Mã định danh phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (lần 2)
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý, vận hành khai thác và bảo trì quốc lộ
Mời thẩm định dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP
Mời góp ý đối với dự thảo chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (lần 2)
Mời góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 26:2016/BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam (lần 2)
Mời góp ý Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định
Mời góp ý Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Mời tham gia góp ý kiến cho dự thảo QCVN về hệ thống xử lý nước thải trên tàu
Mời tham gia góp ý dự thảo đề cương Đề án Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối các phương thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng CNTT để giảm thiểu chi phí vận tải thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp
Tiếp thu,giải trình ý kiến góp ý đối với Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến dự thảo bổ sung sửa đổi 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy và ô tô khách thành phố