Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Phương tiện giao thông đường sắt – Thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu – Yêu cầu kỹ thuật”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.
Mời góp ý dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05/7/2013 “Quy định về bảo trì công trình hàng hải”
Mời góp ý dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doạnh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định kiểm định, giám định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra tàu biển
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GTVT

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung 02 Quy chuẩn kỹ quốc gia: QCVN 52:2013/BGTVT QCKT và 53:2013/BGTVT QCKT
Mời góp ý định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế STCW 78/2010
Mời góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
Mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT (lần 2)
Dự thảo 02 Tiêu chuẩn quốc gia về: Hệ thống thông điệp dữ liệu giao thông và Hệ thống thông tin liên lạc trên đường cao tốc
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về cấu trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS)
Mời góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
Mời góp ý kiến dự thảo bổ sung sửa đổi 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nội thất xe ô tô
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Mời góp ý đối với Dự thảo lần 2 Thông tư quy định xử lý vi phạm trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT