Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển – Yêu cầu bảo trì”
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển- Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 5: Công trình bến”
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin hàng hải”
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về bản đồ số, sơ đồ hàng không”
Mời góp ý dự thảo TCVN “Phương pháp xác định độ cứng và khối lượng thể tích của hỗn bê tông đầm lăn bằng bàn rung”
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý 05 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Hàng hải
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Mặt đường bê thông nhựa rỗng thoát nước – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435mm - Đường lồng)”
Mời góp ý Dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều hành hoạt động, vận hành phà - Cụm phà Vàm Cống
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về kính an toàn và vật liệu chống cháy sử dụng trên đầu máy, toa xe
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế, thi công và nghiệm thu neo trong đất công nghệ SEEE