Mời góp ý bổ sung Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 10/4/2012 của Bộ GTVT (lần 2)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/04/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/06/2017

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:
Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 10/4/2012 của Bộ GTVT 
 
Để sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.
 
Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: cuongnm@mt.gov.vn để tổng hợp.
 
Trân trọng cám ơn.