Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển – Yêu cầu bảo trì”
Mời góp ý Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Quản lý dự án hàng hải
Mời góp ý dự thảo thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thông tin an ninh hàng hải
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 53/2017/TT-BGTVT quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ hàng hải
Mời tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức cảng vụ hàng không
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thật viên đường bộ và kỹ thuật viên bến phà
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án đường sắt
Mời tham gia góp ý nội dung dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT)
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ Đường thủy nội địa
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và taxi
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển- Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 5: Công trình bến”
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức QLDA đường thủy

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý đối hồ sơ lập Đề nghi xây dựng dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị đinh số 03/2009/NĐ-CP ngày 9/1/2009)
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin hàng hải”
Mời góp ý dự thảo TCVN “Phương pháp xác định độ cứng và khối lượng thể tích của hỗn bê tông đầm lăn bằng bàn rung”
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
Mời tham gia góp ý ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng định mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý 05 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Hàng hải
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Mặt đường bê thông nhựa rỗng thoát nước – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia phối hợp, rà soát để thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm
Xin ý kiến thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia góp ý xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435mm - Đường lồng)”