Thông tin văn bản số: 14/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 14/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/02/2015
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường sắt