Thông tin văn bản số: 3110/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 3110/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/08/2015
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác