Thông tin văn bản số: 95/2015/QH13
Số/ Ký hiệu 95/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hình thức văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc Hội  Nguyễn Sinh Hùng  Chủ tịch Quốc hội 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Hàng hải