Thông tin văn bản số: 8/PCVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 8/PCVT
Ngày ban hành 09/01/1995
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Chỉ thị về triển khai thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông