Thông tin văn bản số: 720/QĐ-VT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 720/QĐ-VT
Ngày ban hành 25/04/1990
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện ban hành thể lệ chuyên chở hàng hoá bằng đường sắt VN