Thông tin văn bản số: 20/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 20/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/06/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và thuyền viên Cảng vụ hàng hải