Thông tin văn bản số: 04/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 04/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ 01/10/2015