Thông tin văn bản số: 250/TTg
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 250/TTg
Ngày ban hành 29/04/1995
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam