Báo động ô nhiễm cảng biển (17/09/2019)

Với mật độ cảng biển dày đặc, Việt Nam đứng trước mối lo lớn do nguy cơ ô nhiễm tăng cao...