Từ 2022, ô tô mới phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 (19/02/2020)

Từ 1/1/2022, các loại xe ô tô mới phải đạt tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải mức 5.