Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021 (28/08/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1590/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021 (22/06/2021)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1092/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn cầu tàu công vụ của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại đảo Vĩnh Thực (22/06/2021)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 943/QĐ-BGTVT Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn cầu tàu công vụ của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại đảo Vĩnh Thực.

Triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (11/02/2020)

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Môi trường Trần Ánh Dương vừa ký văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc; Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Nam về việc triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ (16/10/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 2200/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2018 công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ.

Cục Hàng hải Việt Nam tìm biện pháp sử dụng lưới chắn cát để giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình nạo vét (01/07/2014)

Mới đây, Phòng KHCN&MT đã báo cáo Cục trưởng Nguyễn Nhật về biện pháp sử dụng lưới chắn cát để giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình nạo vét - Dự án ĐTXD công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, giai đoạn khởi động. Tham dự có Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến, Đỗ Hồng Thái và các đơn vị có liên quan.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :