Phê duyệt báo cáo đánh giá TĐMT của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông Km358+500 đến Km361+273 sông Hồng - ghềnh Vật Lợn (09/09/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BGTVT ngày 8/9/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (TĐMT) của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông Km358+500 đến Km361+273 sông Hồng - ghềnh Vật Lợn.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động đường thủy nội địa (02/02/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, trong đó có quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đường thủy nội địa.

Triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (11/02/2020)

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Môi trường Trần Ánh Dương vừa ký văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc; Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Nam về việc triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QCVN 17:2011/BGTVT "Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa" (25/10/2012)

QCVN 17:2011/BGTVT "Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa"

Luật về Tài nguyên nước (25/10/2012)

Luật về Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/5/1998 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01 tháng 6 năm 1998

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 (25/10/2012)

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Trang:
Tìm theo ngày :