Triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (11/02/2020)

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Môi trường Trần Ánh Dương vừa ký văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc; Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Nam về việc triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QCVN 17:2011/BGTVT "Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa" (25/10/2012)

QCVN 17:2011/BGTVT "Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa"

Luật về Tài nguyên nước (25/10/2012)

Luật về Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/5/1998 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01 tháng 6 năm 1998

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 (25/10/2012)

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Trang:
Tìm theo ngày :