Đính chính Thông tư 16/2021/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (21/09/2021)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 về việc đính chính Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Ban hành Thông tư Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (16/08/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (12/04/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ngày 6/4/2021 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Mặc Cần Dưng (01/09/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Mặc Cần Dưng (từ Km0+000 đến Km12+500).

Sách hướng dẫn xử lý nước dằn tàu, rêu sinh học (12/09/2014)

Theo Tanker Operator London, nhóm chủ tàu của Tổ chức Hàng hải quốc tế Baltic (BIMCO) vừa triển khai một cuộc khảo sát để xác định phương pháp tàu sử dụng khi xử lý rêu sinh học.

Bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (11/08/2014)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14).

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :