Sách hướng dẫn xử lý nước dằn tàu, rêu sinh học (12/09/2014)

Theo Tanker Operator London, nhóm chủ tàu của Tổ chức Hàng hải quốc tế Baltic (BIMCO) vừa triển khai một cuộc khảo sát để xác định phương pháp tàu sử dụng khi xử lý rêu sinh học.

Bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (11/08/2014)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14).

Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ban hành ngày 21/11/2007 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy (25/10/2012)

Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ban hành ngày 21/11/2007 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

Thông tư 29/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô,xe gắn máy (25/10/2012)

Thông tư 29/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô,xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ban hành ngày 21/11/2007 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy (24/10/2012)

Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ban hành ngày 21/11/2007 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 14/5/2011 của Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (24/10/2012)

Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 14/5/2011 của Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :