Công bố Báo cáo Nghiên cứu phát triển phương tiện giao thông điện tại Việt Nam

Thứ tư, 01/09/2021 16:34 GMT+7

Dự án “Sáng kiến Giao thông trong NDC tại các nước châu Á” (NDC-TIA) do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân CHLB Đức tài trợ thông qua Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI), trong đó Tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ là đối tác thực hiện chính cùng phối hợp với Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), Hội đồng quốc gia về giao thông sạch (ICCT), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt Văn kiện dự án.

Mục tiêu tổng thể của dự án là tăng cường năng lực, khung pháp lý và công cụ quản lý nhằm thúc đẩy phát triển giao thông vận tải theo hướng các-bon thấp, giảm phát thải khí nhà kính góp phần thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (Nationally Determined Contributions (NDC)). 

Cụ thể, việc xây dựng cơ chế, chính sách và lộ trình phát triển phương tiện giao thông điện (PTGTĐ) nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của các loại phương tiện giao thông các-bon thấp tại Việt Nam là một trong những hoạt động chủ chốt mà dự án hỗ trợ Bộ GTVT.

Trong khuôn khổ dự án NDC-TIA, báo cáo “Nghiên cứu phát triển phương tiện giao thông điện tại Việt Nam” được xây dựng bước đầu đã cung cấp một bức tranh tổng thể về thực trạng và tiềm năng phát triển phương tiện giao thông điện (PTGTĐ) tại Việt Nam. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã phân tích những khó khăn, thách thức và đề xuất bộ tiêu chí lựa chọn thành phố thí điểm phương tiện giao thông điện trong điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Trong bối cảnh việc phát triển PTGTĐ đang nhận được sự quan tâm từ Chính phủ và các Bộ, ngành, báo cáo kỳ vọng là tài liệu tham khảo quan trọng không chỉ cho các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương trong việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, mà còn cung cấp thông tin, dữ liệu làm cơ sở cho các cơ quan nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển PTGTĐ.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, Nhóm nghiên cứu đã nhận được sự hỗ trợ hết sức tích cực từ Vụ Môi trường, Bộ GTVT; sự tham gia đóng góp ý kiến quý báu từ các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo trong ngành GTVT và các hiệp hội, các doanh nghiệp có liên quan.

Toàn văn báo cáo kèm theo xem tại đây.

Vụ Môi trường
 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)