Sách hướng dẫn xử lý nước dằn tàu, rêu sinh học

Thứ sáu, 12/09/2014 00:00 GMT+7

Theo Tanker Operator London, nhóm chủ tàu của Tổ chức Hàng hải quốc tế Baltic (BIMCO) vừa triển khai một cuộc khảo sát để xác định phương pháp tàu sử dụng khi xử lý rêu sinh học.

Theo Tanker Operator London, nhóm chủ tàu của Tổ chức Hàng hải quốc tế Baltic (BIMCO) vừa triển khai một cuộc khảo sát để xác định phương pháp tàu sử dụng khi xử lý rêu sinh học.

Giám đốc kỹ thuật hàng hải BIMCO Aron Sorenson, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi tin rằng có sự thiếu hiểu biết chung về thực tiễn quản lý và xử lý rêu sinh học trong ngành vận tải biển". Dự kiến cuộc tranh luận dữ dội ​​về các vấn đề gây tranh cãi trong phê chuẩn Công ước nước Ballast của Liên Hợp Quốc tại phiên họp thứ 67 của Uỷ ban Bảo vệ môi trường biển của IMO (MEPC) vào tháng 10. "BIMCO muốn xây dựng một bức tranh rõ ràng hơn về thực hành và hiệu suất quản lý rêu sinh học, và làm thế nào công nghệ chống rêu, hà bám hiện nay được thực hiện trên các loại tàu khác nhau". Sách hướng dẫn xử lý nước dằn tàu mới 214 trang đã được cập nhật, bao gồm các kết luận từ cuộc họp MEPC 66 tháng 4 vừa qua, với các lựa chọn xử lý mới nhất, cũng như các chi tiết của hệ thống được IMO phê duyệt hoặc chấp thuận. Dự kiến ​​công ước sẽ được thông qua và có hiệu lực 12 tháng sau đó. Cuốn hướng dẫn cũng giải thích nhiều vấn đề liên quan đến việc lắp đặt các hệ thống như vậy và các biến thể trong nhiều hệ thống khác nhau trong việc cung cấp, như sử dụng hóa chất có thể gây ra vấn đề với lớp sơn phủ bể dằn. Một số chủ tàu giữ lại hệ thống đã đặt hàng cho đến khi họ biết những gì là cần thiết và khi nào cần. Cuốn hướng dẫn này đã giải thích sự hoạt động của các hệ thống khác nhau, gây ra các cuộc tranh cãi giữa bên ủng hộ và chống lại những phương pháp xử lý nhất định.

Nguồn: Vinalines

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)