Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Thứ năm, 25/10/2012 14:24 GMT+7
Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày 30/6/2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT  quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Chi tiết xem tại đây.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)