Luật về Tài nguyên nước

Thứ năm, 25/10/2012 14:20 GMT+7
Luật về Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/5/1998 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01 tháng 6 năm 1998

Luật về Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/5/1998 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01 tháng 6 năm 1998.

Chi tiết xem tại đây

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)