Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường hết hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020

Thứ sáu, 22/01/2021 15:23 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 552/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, ngày 14/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020 tại Quyết định số 72/QĐ-BTNMT.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020: Lĩnh vực đất đai gồm 65 nghị quyết, 02 quyết định, 07 chỉ thị; lĩnh vực tài nguyên nước có 02 thông tư; lĩnh vực khoáng sản có 02 chỉ thị; lĩnh vực môi trường có 01 quyết định; lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý có 01 quyết định và 01 thông tư; lĩnh vực  viễn thám có 02 quyết định.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020: Lĩnh vực tài nguyên nước có 01 nghị định; lĩnh vực khoáng sản có 01 nghị định; lĩnh vực môi trường có 01 nghị định; lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý có 01 quyết định.

Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường hết hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020 xem tại đây.

X.N

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)