Nội dung

Chủ đề

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Chủ đề

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter party) – thiệt hại được bồi thường như thế nào?

Hỏi: Theo hợp đồng vận chuyển theo chuyến, tàu của chúng tôi đã đến cảng để bốc hàng (load) nhưng sau nhiều ngày chờ đợi, người thuê vân chuyển đề nghị chấm dứt hợp đồng vì không có hàng với lý do người mua hàng của họ không mở được L/C - thư tín dụng (người thuê vận chuyển bán hàng cho người mua của họ theo điều kiện CIF nên phải có nghĩa vụ thu xếp tàu vận chuyển). Chủ tàu/người vận chuyển đã cho tàu đi làm việc khác. Sau đó, họ thống kê toàn bộ tiền cước khống, chi phí chờ đợi của tàu tại cảng, chi phí thuê xà lan đưa hàng đến cảng, chi phí thuê gầu ngoạm… và yêu cầu người thuê vận chuyển phải trả ngay. Tuy vậy, Người thuê vận chuyển cho biết, theo luật sư của họ, họ chỉ phải bồi thường phần lợi nhuận của chủ tàu/người vận chuyển sau khi đã trừ mọi chi phí liên quan. Ví dụ như, đơn giá cước nêu trong hợp đồng phải trừ chi phí về dầu nhiên liệu, cảng phí, đại lý phí… Đề nghị cho thiệt hại được bồi thường như thế nào.

LS. Ngô Khắc Lễ, Vietfracht (postman@mt.gov.vn) -