Nội dung

Chủ đề

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Chủ đề

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay. Nghĩa vụ và quyền của người vận chuyển hành khách

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay được quy định như thế nào?

VPC-nga (postman@mt.gov.vn) -

Những đồ vật nào bị cấm sử dụng trong chuyến bay. Quy định mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay

Hỏi: Những đồ vật nào bị cấm sử dụng trong chuyến bay? Hành khách vi phạm quy định này sẽ bị xử lý thế nào?

VPC-nga (postman@mt.gov.vn) -

Bồi thường trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. Những trường hợp người vận chuyển được miễn trách nhiệm trả tiền bồi thường cho hành khách.

Hỏi: Hành khách được người vận chuyển bồi thường trong những trường hợp nào? Mức tiền bồi thường là bao nhiêu và phương thức, thời hạn trả tiền như thế nào?

VPC-nga (postman@mt.gov.vn) -

Xử lý hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi. Xử lý hành vi hút thuốc ở những nơi không được phép trên tàu bay

Hỏi: Việc xử lý hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi được quy định như thế nào?

VPC-nga (postman@mt.gov.vn) -

Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không

Hỏi: Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được quy định như thế nào?

VPC-nga (postman@mt.gov.vn) -

Quy định về tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam

Hỏi: Tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như thế nào?

VPC-nga (hangnga_vpc@mt.gov.vn) -