Những đồ vật nào bị cấm sử dụng trong chuyến bay. Quy định mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay

Ngày cập nhật: 18/00/2011

Hỏi :(VPC-nga - postman@mt.gov.vn)

Hỏi: Những đồ vật nào bị cấm sử dụng trong chuyến bay? Hành khách vi phạm quy định này sẽ bị xử lý thế nào?

Trả lời :

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 62 Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì những đồ vật sau đây bị cấm sử dụng trong chuyến bay:
Trước khi lên tàu bay, hành khách phải tắt các loại thiết bị điện tử, thu, phát sóng như ra-đi-ô, máy tính xách tay, điện thoại di động, trò chơi điện tử; hành khách chỉ được sử dụng các thiết bị trên khi người chỉ huy tàu bay cho phép.
Hãng hàng không quy định chi tiết, thông báo cho hành khách biết trước chuyến bay và trong khi thực hiện chuyến bay những nội dung quy định về các đồ vật bị cấm sử dụng ở trên.
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 3/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì hành khách sử dụng các loại thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên tàu bay khi không được phép bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

 

Hỏi: Việc mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay được quy định như thế nào? nếu hành khách vi phạm thì sẽ bị xử lý thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 61 Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì việc mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay được quy định như sau:
1. Trừ chất lỏng (các loại nước (liquids), các chất đặc sánh (gels), dung dịch xịt (aerosols) là thuốc chữa bệnh, sữa, thức ăn cho trẻ sơ sinh, mua tại cửa hàng miễn thuế nằm trong khu cách ly của sân bay trên tàu bay, mỗi hành khách chỉ được mang không quá 01 lít chất lỏng theo người và hành lý xách tay.
2. Dung tích của mỗi chai, lọ, bình chứa chất lỏng mang theo người và hành lý xách tay không quá 100ml và phải được đóng kín hoàn toàn. Các chai, lọ, bình chất lỏng phải để gọn trong một túi nhựa trong suốt; mỗi hành khách chỉ được phép mang một túi nhựa.
3. Thuốc chữa bệnh phải kèm theo đơn thuốc trong đó phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người kê đơn thuốc, trong đơn phải có họ và tên người sử dụng thuốc phù hợp với họ tên trên vé hành khách. Sữa, thức ăn dành cho trẻ sơ sinh phải có trẻ sơ sinh đi cùng.
4. Chất lỏng hành khách mua tại cửa hàng miễn thuế trong khu cách ly, trên chuyến bay được phép mang theo người và hành lý xách tay với điều kiện phải đựng trong túi nhựa trong suốt của người bán có niêm phong của nơi bán; bên trong có chứng từ ghi rõ nơi bán, ngày bán để ở vị trí đọc được một cách dễ dàng mà không cần mở túi.
Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 3/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì hành khách không thực hiện đúng quy định về việc mang chất lỏng lên tàu bay bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Hằng Nga (CV - Vụ Pháp chế)