Thông tin văn bản số: 07/2009/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/2009/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/06/2009
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Ghi chú
Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 7/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.