Cảng hàng không Vinh: Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường

Thứ ba, 01/07/2014 00:00 GMT+7

Cảng hàng không Vinh (CHK) hiện đang triển khai dự án xây dựng nhà ga hành khách đồng thời vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động bình thường tại cảng hàng không. Việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải là rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh an toàn hàng không và công tác thi công được thuận lợi.

Cảng hàng không Vinh (CHK) hiện đang triển khai dự án xây dựng nhà ga hành khách đồng thời vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động bình thường tại cảng hàng không. Việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải là rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh an toàn hàng không và công tác thi công được thuận lợi.

Đáp ứng yêu cầu đó, CHK Vinh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường; phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, công trình vệ sinh theo quy định của pháp luật; biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, vệ sinh.

Bên cạnh đó, CHK Vinh cũng đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vệ sinh vệ sinh môi trường đến toàn thể cán bộ, công nhân viên; triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác vệ sinh môi trường tại cảng hàng không, sân bay; động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên ra quân tổng vệ sinh trong toàn đơn vị nhân ngày Quốc tế vệ sinh môi trường năm 2014.

CHK Vinh đã đặt các thùng thu gom rác, xây dựng khu tập kết và xử lý rác thải tạm thời trước khi đưa đến khu tập kết rác thải của thành phố. Các công trình vệ sinh tại cảng được sử dụng và bảo quản một cách hiệu quả, đạt tiêu chí xanh - sạch - đẹp.

Nguồn: ACV

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)