Thứ tư, 08/01/2020 09:52

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 11325/VPCP-DMDN ngày 12/12/2019 với nội dung kiến nghị như sau:

Tôi đang công tác tại Ban quản lý dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến tại thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình do Công ty tôi làm chủ đầu tư năm 2019. Dự án có quy mô 14,7ha thuộc thị trấn Mường Khến (thị trấn Mường Khến hiện đang là đô thị loại 5). Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2015 và hiện nay đang trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, theo đồ án quy hoạch thì dự án có 02 điểm đấu nối (nút giao) với quốc lộ 12B và 01 điểm đấu nối với quốc lộ 6. Theo như tôi tìm hiểu thì Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ “3. Đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trong phạm vi đô thị thực hiện theo quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”. Vậy các điểm đấu nối giao thông của dự án nêu trên có phải bổ sung “quy hoạch tổng thể đường gom và các vị trí đấu nối đường ngang vào các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” hay không? Hay sau khi dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết Công ty tôi tiến hành thiết kế các điểm đấu nối theo quy hoạch rồi thực hiện thỏa thuận theo điểm b Khoản 6 Điều 20 và Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015. Kính mong Bộ Giao thông vận tải giải đáp.

Về vấn đề này, Bộ GTVT xin được trả lời như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 20 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT: “2. Đường nhánh đấu nối vào quốc lộ phải thông qua điểm đấu nối thuộc quy hoạch điểm đấu nối đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt sau khi có văn bản thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải”, “3. Đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trong phạm vi đô thị thực hiện theo quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”

Dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến kết nối với QL.12B và QL.6 thông qua 03 điểm đấu nối, đề nghị Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 20 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT nêu trên. Mặt khác, trong quá trình phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết, đề nghị lưu ý đến việc lựa chọn vị trí các điểm đấu nối (trước khi thỏa thuận với Bộ GTVT) phải đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối và các quy định tại Thông tư Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT.

2. Về thỏa thuận quy hoạch và trình tự thực hiện quy hoạch các điểm đấu nối, hồ sơ quy hoạch các điểm đấu nối: Thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 22, Điều 23 và Điều 24 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT; đồng thời đề nghị Quý Công ty liên hệ với Sở GTVT Hòa Bình để được hướng dẫn chi tiết trong việc lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối đảm bảo theo quy định.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến, tỉnh Hòa Bình, xin gửi đến Văn phòng Chính phủ, VCCI và Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến.

Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)