Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật và Phòng tránh thiên tai – Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (22/04/2022)

Ngày 18/4/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 01/GCN-BGTVT về việc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật và Phòng tránh thiên tai – Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Khách online:13678
Lượt truy cập: 140.894.963