Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Viện Chuyên ngành Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình – Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (21/05/2021)

Ngày 19/5/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 05/GCN-BGTVT về việc Viện Chuyên ngành Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình – Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Khách online:13545
Lượt truy cập: 133.538.871