Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang (20/06/2018)

Ngày 12/6/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 07/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Khách online:964
Lượt truy cập: 73830863