Đình chỉ hiệu lực Quyết định công nhận/Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông LAS-XD 71 thuộc Công ty cổ phần Thí nghiệm và xây dựng Thăng Long (21/02/2019)

Đình chỉ hiệu lực Quyết định công nhận/Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông LAS-XD 71 thuộc Công ty cổ phần Thí nghiệm và xây dựng Thăng Long.

Khách online:1283
Lượt truy cập: 88865686