Bộ GTVT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (06/03/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2020 về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018.

Khách online:745
Lượt truy cập: 101016816