Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ GTVT (07/04/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 522/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.

Bộ GTVT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (06/03/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2020 về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018.

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 (06/02/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 225a/QĐ-BGTVT ngày 30/1/2019 về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017.

Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ GTVT là cơ quan đại diện chủ sở hữu (11/06/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2020 phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ GTVT là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Công bố công khai ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT (27/05/2019)

Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2939/QĐ-BGTVT về việc công bố công khai ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT

Khách online:3180
Lượt truy cập: 118433780