Thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 (19/01/2023)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 465/BGTVT-TC gửi Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng Bộ GTVT; các Cục: Đường bộ VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, QLĐT xây dựng; các Ban QLDA: Đường sắt, Đường thủy, Hàng hải, Mỹ Thuận, Thăng Long, Đường HCM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 85; các Trường, Viện, Học Viện; các Tổng công ty: Đường sắt VN, Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, Cảng Hàng không Việt Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; các Sở Giao thông vận tải yêu cầu "triển khai Thông báo số 829/TB-BTC ngày 16/12/2022 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải"

Khách online:1452
Lượt truy cập: 154.846.352