Bộ GTVT công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 (04/08/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BGTVT ngày 3/8/2022 về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022.

Khách online:12668
Lượt truy cập: 148.003.107