Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT (20/05/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2019 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT.

Công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (24/08/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 1849/QĐ-BGTVT về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT (25/10/2017)

Bộ GTVT công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Khách online:1241
Lượt truy cập: 88865763