Yêu cầu các doanh nghiệp gửi báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp để công bố trên Cổng TTĐT Bộ GTVT (19/08/2020)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 8111/BGTVT-QLDN gửi các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải về việc báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp về Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1100
Lượt truy cập: 108393677