Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (06/12/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 12870/BGTVT-QLDN ngày 3/12/2021 gửi Bộ Kế hoạch đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.

VATM báo cáo tình hình thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (12/11/2021)

Thực hiện Văn bản số 11701/BGVT-QLDN ngày 4/11/2021 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) báo cáo một số nội dung cụ thể về tình hình thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (05/11/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 11701/BGVT-QLDN ngày 4/11/2021 gửi Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT hướng dẫn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:13474
Lượt truy cập: 133.541.449