Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp nước thuộc Bộ triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp (15/07/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Văn bản số 6483/BGTVT-QLDN ngày 11/7/2019 gửi các Tổng công công ty: Công nghiệp tàu thủy, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (03/05/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2019 về việc Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Giao chỉ tiêu làm căn cứ đáng giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN (22/04/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 661/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 về việc giao chỉ tiêu làm căn cứ đáng giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1108
Lượt truy cập: 91682287