Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (10/02/2022)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 196/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2022 về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:8591
Lượt truy cập: 142.944.587