Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (04/06/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 1076/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2018 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị liên quan thuộc Bộ báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (30/05/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Văn bản số 5559/BGTVT-QLDN gửi Tổng cục Đường bộ VN, các Cục, Vụ, Viện; Trung tâm CNTT và các doanh nghiệp thuộc Bộ về việc Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (10/05/2018)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 940/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN.

Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (08/05/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 903/QĐ-BGTVT ngày 3/4/2018 về việc Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:662
Lượt truy cập: 73035065