Công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (05/01/2017)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 4242/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016 về việc công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (27/10/2016)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 3340/QĐ-BGTVT ngày 25/10/2016 về việc công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Tổng công ty Hàng hải Việt.

Công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (27/10/2016)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 3339/QĐ-BGTVT ngày 25/10/2016 về việc công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 (21/10/2016)

Bộ GTVT đã ban hành các Quyết định về công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với: Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (nay là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP); Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long...

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đạt loại A xếp loại doanh nghiệp (11/07/2016)

Ngày 7/7/2016, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã ký Quyết định số 2129/QĐ-BGTVT công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (11/07/2016)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2016 công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (nay là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP).

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:731
Lượt truy cập: 60944251