Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  (27/06/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 22/06/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (27/06/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT ngày 22/06/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016 (24/05/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 về việc Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016.

Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (27/04/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (27/04/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1202/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài nhận giải thưởng xuất sắc nhất năm 2016 (11/04/2017)

Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS), thành viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) vừa đón nhận giải thưởng “Công ty Suất ăn xuất sắc nhất năm 2016” (Best caterer) do Japan Airlines (Nhật Bản) trao tặng.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:647
Lượt truy cập: 67490619