Hỏi về nguồn tin công khai số lượng xe máy/ô tô đăng ký và lưu hành.

Ngày cập nhật: 03/00/2013

Hỏi :(Đỗ Quang Thái - VP Bộ - law_bt_hai@honda.com.vn)

Hỏi:

Chào anh, chị. Em là Hải - Nhân viên Pháp chế của Honda Vietnam.

Hôm trước em đã gọi điện xin được giải đáp thắc mắc, hôm nay em gửi lại email, anh/chị trả lời giúp em nhé.

1. Theo Quyết định 356/2013/TTg, phần II mục 9, nội dung nêu rõ mục tiêu đến 2020 hạn chế ở mức 36 triệu xe máy và 3,5 triệu ô tô. Em muốn hỏi đây là giới hạn đối với xe lưu hành hay xe đăng ký ạ?

2. Bộ GTVT có nguồn tin nào công khai về số lượng xe máy/ô tô đăng ký và lưu hành không ạ?

Em xin cảm ơn ạ.

Trả lời :

Trả lời: Vụ Pháp chế, Bộ GTVT trả lời như sau:

Theo Quyết định số 356/2013/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại khoản 9 phần III “Định hướng phát triển giao thông vận tải” dự kiến năm 2020 có khoảng 3,2 - 3,5 triệu ô tô (điểm a, khoản 9, Phần III) và có khoảng 3,6 triệu xe máy (điểm b, khoản 9, Phần III). Đây mới chỉ là dự kiến số lượng xe máy, ô tô chứ không phải là hạn chế ở mức như bạn nêu ra trong câu hỏi.

Về số lượng xe máy, ô tô đăng ký và lưu hành bạn có thể liên hệ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam để biết thông tin chi tiết.

Chúc bạn tham gia giao thông an toàn.

- Địa chỉ người/ cơ quan trả lời: Vụ Pháp chế - Bộ GTVT

- Địa chỉ email: phapche@mt.gov.vn

- Điện thoại: 0439424896