Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (12/09/2019)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8467/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.

Trả lời kiến nghị cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (10/09/2019)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8446/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về việc trả lời kiến nghị cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Bình về lĩnh vực kiểm định phương tiện cơ giới, công tác đào tạo và cấp bằng lái xe (04/09/2019)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 8296/BGTVT-KHCN gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (04/09/2019)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 8297/BGTVT-KHCN gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV (04/09/2019)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 8298/BGTVT-KHĐT gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.

Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri thành phố Đà Nẵng về phương án nạo vét sông Hồng (04/09/2019)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8244/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :