Rà soát công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải (15/10/2018)

Sáng 15/10, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải.
Cùng tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Văn Công và Thứ trưởng Nguyễn Nhật.