Cấp bách nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (11/12/2019)

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng giao thông khác tại ĐBSCL.