Thứ tư, 11/07/2018 12:53

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 7459/BGTVVT-VT ngày 10/7/2018 trả lời Văn bản số 6283/VPCP-ĐMDN ngày 04/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Lưới Thái Việt (gửi kèm Thư của Công ty cổ phần Lưới Thái Việt gửi Thủ tướng Chính phủ),

Theo nội dung Thư của Công ty cổ phần Lưới Thái Việt, cho thấy: Công ty có 04 xe tải dưới 3,5 tấn (vận tải không thu tiền trực tiếp) và Công ty cho rằng theo quy định thì không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.

Vấn đề này, Bộ GTVT cũng đã nhận được Văn bản số 5693/VPCP-ĐMDN ngày 15/6/2018 của Vãn phòng Chính phủ chuyển Thư kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết đến Bộ GTVT, trong đó có nội dung kiến nghị tương tự. Ngày 21/6/2018, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6675/BGTVT-VT giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết, đồng thời văn bản này được gửi đến Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để hướng dẫn thực hiện trên địa bàn địa phương mình).

Chi tiết văn bản số 7459/BGTVT-VT ngày 10/7/2018 xem tại đây.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)