Thứ ba, 04/01/2022 09:24

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 13288/BGTVT-VT Trả lời Hiệp hội vận tải ô tô Bình Thuận, Cộng đồng DNVTHK Du lịch đối với nội dung kiến nghị xin lùi thời hạn lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải

Theo đó, tại Văn bản số 01/KN ngày 01/12/2021 của Cộng đồng các doanh nghiệp Vận tải hành khách Du lịch bằng xe ô tô (Cộng đồng DNVTHK Du lịch) gửi Văn phòng Chính phủ về việc xin tạm lùi thời gian gắn camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ GTVT để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Bộ GTVT cũng đã nhận được Văn bản số 01/KN ngày 01/12/2021 của Cộng đồng DNVTHK Du lịch, Văn bản kiến nghị số 04/HHVT/2021 ngày 02/12/2021 của Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Thuận (Hiệp hội) đề nghị cho phép tạm lùi thời gian lắp camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải đến khi thực sự kiểm soát được dịch COVID-19 và ngành kinh doanh vận tải ô tô được hoạt động tối thiểu 03 tháng liên tục hoặc cho phép dừng đến ngày 31/12/2022.

Vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về quy định lắp camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải

- Theo quy định của Luật Đầu tư thì kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Nghị định 10). Quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 13i, khoản 2 Điều 14ii Nghị định 10 thì trước ngày 01/7/2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

- Ngay khi Nghị định 10 được ban hành, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT và các Sở GTVT đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải về nội dung quy định của Nghị định 10 để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Về lùi thời gian xử phạt vi phạm hành chính

Kể từ ngày Nghị định 10 có hiệu lực thi hành (ngày 01/4/2020) thì cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm phải áp dụng giãn cách xã hội, điều này đã ảnh hướng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn xã hội, trong đó có của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Trước những ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, đặc biệt từ ngày 01/4/2020 đến nay dẫn đến tình hình rất khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải do không có doanh thu để chi trả tiền lương lái xe, đóng bảo hiểm xã hội, nộp các khoản thuế, trả gốc, lãi tiền vay ngân hàng,... Bộ GTVT và các Bộ ngành đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (thuế, phí sử dụng đường bộ, đăng kiểm...).

Bộ GTVT cũng đã báo cáo Chính phủ xem xét đưa vào Nghị quyết của Chính phủ: “Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người điểu khiển xe ô tô quy định tại điểm p khoản 5 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24; đối với cá nhân kinh doanh vận tải, tổ chức kinh doanh vận tải quy định tại điểm o, điểm p khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP liên quan đến lắp đặt, sử dụng camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, được thực hiện kể từ ngày 01/01/2022.”

Tại mục 6 Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021, Chính phủ đã quyết nghị các nội dung: “6. Về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi quy định tại: điểm p Khoản 5 Điều 23; điểm c Khoản 3 Điều 24; điểm o, p Khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.”

Theo đó, Chính phủ chỉ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi quy định theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100) liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Vì vậy, đối với việc lắp camera theo quy định của Nghị định 10, Bộ GTVT đã và sẽ tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện, đảm bảo đúng Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ và kể từ ngày 01/01/2022 các lực lượng chức năng sẽ xử lý vi phạm theo quy định của Nghị định 100.

Bộ GTVT phúc đáp để Hiệp hội, Cộng đồng DNVTHK Du lịch biết và tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Nguồn: Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)