Thứ sáu, 07/01/2022 08:37

Bộ Giao thông vận tải vừa có Công văn số 83/BGTVT-VT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị khôi phục hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 28/12/2021 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có Văn bản số 94/CV-HHVT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 04/01/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu chuyển số 11/PC-VPCP chuyển Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giải quyết. Vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021, Bộ GTVT đã có 07 quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không). Việc ban hành các quyết định này đã cập nhật, điều chỉnh kịp thời các quyết định nhằm duy trình hoạt động vận tải hàng hóa bình thường trong mọi cấp độ dịch; khôi phục các hoạt động vận tải hành khách trước đây và theo đúng chủ trương mới của Chính phủ.

 Ngày 20/10/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản số 11037/BGTVT-VT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, để đảm bảo hiểu rõ quy định và thực hiện thống nhất trong toàn quốc, các địa phương có sự đồng bộ về quy định theo hướng dẫn của Bộ GTVT. Ngày 25/10/2021, Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp trực tuyến 63 tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện các hướng dẫn của Bộ GTVT về tổ chức hoạt động vận tải, tổ chức thi công các Dự án, công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các loại hình vận tải hành khách đã hoạt động trở lại từ ngày 13/10/2021 và tăng dần dần về tần suất hoạt động đáp ứng được nhu cần đi lại của hành khách, song vẫn có các biện pháp quản lý trong hoạt động vận tải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 chặt chẽ đúng chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

 Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 (Quyết định số 1966/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

 Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quan tâm chỉ đạo Sở GTVT Hưng Yên chủ trì, phối hợp các Sở ngành, cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT và hướng dẫn của Bộ GTVT (tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021, Quyết định số 1966/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2021, Văn bản số 11037/BGTVT-VT ngày 20/10/2021).

 Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nguồn: Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)