Thứ năm, 19/01/2023 09:04

Bộ GTVT vừa có Công văn số 583/BGTVT-KCHT ngày 18/01/2023 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022, nội dung kiến nghị như sau:

 “Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa theo hướng quy định chi tiết một số nội dụng như: Quy định cơ quan tổ chức lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội địa từ Sở Giao thông vận tải (là cơ quan quản lý nhà nước) sang các Ban quản lý dự án; hướng dẫn chi tiết về loại hợp đồng, cơ sở pháp lý xác định giá trị sản phẩm thu hồi và phương án thanh toán phần chênh lệch giữa kinh phí nạo vét và giá trị sản phẩm thu hồi, cơ sở xác định các chi phí như thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản liên quan đến dự án,...; hướng dẫn, cách xử lý đối với trường hợp cơ quan chủ trì lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để lập dự án, nhưng khi thực hiện đấu thầu thì không lựa chọn được nhà đầu tư (dự án không khả thi)”.

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. 

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: Việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐCP ngày 28/11/2018 của Chính phủ quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 4945/BGTVT-KCHT ngày 19/5/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 8121/BGTVT-KCHT ngày 09/8/2022 giao Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổng hợp, xây dựng, trình Bộ Giao thông vận tải hồ sơ Dự thảo Nghị định. 

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang tổ chức xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 và trình Chính phủ dự thảo Nghị định vào tháng 5/2023. Ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh sẽ được Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 159/2018/NĐCP ngày 28/11/2018 để đảm bảo hiệu quả, khả thi, thuận lợi trong quá trình thực hiện sau khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành. 

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)