Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thứ sáu, 18/05/2012 14:11 GMT+7
Ngày 06/03, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Ngày 06/03, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam theo ca và được duy trì 24 giờ liên tục trong ngày, kể cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ. Thời giờ làm việc tối đa là 14 giờ làm việc trong 24 giờ liên tục; 72 giờ làm việc trong 7 ngày liên tục. Trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh, an toàn của tàu, của những người trên tàu, hàng hóa, giúp đỡ tàu khác hoặc cứu người bị nạn trên biển, thuyền trưởng có quyền yêu cầu thuyền viên thực hiện giờ làm việc bất kỳ thời gian nào cần thiết.

Thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu là 10 giờ nghỉ ngơi trong 24 giờ liên tục; 77 giờ nghỉ ngơi trong 7 ngày liên tục. Số giờ nghỉ ngơi trong 24 giờ liên tục được chia tối đa thành hai giai đoạn, một trong hai giai đoạn đó ít nhất phải kéo dài 6 giờ và khoảng cách giữa hai giai đoạn nghỉ liên tiếp không được quá 14 giờ. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc trong các hoạt động quan trọng khác như: tập trung, luyện tập cứu hỏa, cứu sinh hoặc luyện tập khác theo quy định, thuyền trưởng có thể bố trí thời giờ nghỉ ngơi không theo quy định tại khoản 1 của Điều 4.

Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày 06/03/2012. Bãi bỏ Thông tư số 20/2001/TT-GTVT ngày 12/11/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tầu vận tải đường biển và những quy định trước đây trái với Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Thông tư này.

Xuân Nguyên
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1169
Lượt truy cập: 100871851