Phê duyệt bổ sung danh mục các tiêu chuẩn cho Dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

Thứ ba, 20/12/2016 10:00
Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 4032/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2016 về việc phê duyệt bổ sung danh mục các tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn Kml+800 - Km45+100.

Bộ GTVT yêu cầu khi áp dụng các tiêu chuẩn phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, không pha trộn tiêu chuẩn có cùng phạm vi áp dụng nhưng khác biệt về phương pháp và triết lý thiết kế cho cùng một công trình hoặc bộ phận kết cấu công trình. Trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn này, các đơn vị cơ quan áp dụng thấy có điều khoản nào của các tiêu chuẩn nói trên chưa phù hợp, có sự chồng chéo giữa các tiêu chuẩn thì đề nghị bằng văn bản qua Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tập hợp, trình Bộ GTVT xem xét giải quyết.

Bộ GTVT cũng lưu ý trong quá trình thực hiện Dự án, nếu cần thiết điều chỉnh, bổ sung danh mục các tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tập hợp, trình Bộ xem xét quyết định.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ vào Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt trong quyết đinh này, Quyết định số 05/QĐ-BGTVT ngày 02/01/2013, Quyết định số 2849/QĐ-BGTVT ngày 10/08/2015 và Quyết định số 570/QĐ-BGTVT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT, các quy định có liên quan để yêu cầu các đơn vị tuân thủ trong quá trình thực hiện dự án và yêu cầu đơn vị Tư vấn lập Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu tuân thủ trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7089
Lượt truy cập: 145.619.016