Xác định rõ mục tiêu trong triển khai liên thông các hệ thống văn bản

Thứ ba, 21/05/2019 15:53 GMT+7

Chiều 21/5, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp triển khai liên thông các hệ thống văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử và hệ thống một cửa điện tử của Bộ GTVT.
Cùng dự có lãnh đạo các Vụ, Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, Văn phòng Bộ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Trung tâm CNTT đã phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện tích hợp, liên thông phần mềm quản lý văn bản (QLVB) của Bộ GTVT với Trục liên thông văn bản quốc gia, đã chính thức sử dụng từ ngày 12/3/2019. Đến nay, Bộ GTVT đã có 3.655 văn bản qua trục liên thông (gửi 936 văn bản, nhận 2.719 văn bản). Bên cạnh đó, Trung tâm CNTT đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện tích hợp thư viện ký số với phần mềm QLVB để thực hiện ký số các văn bản điện tử (bao gồm ký số các văn bản được scan, gửi điện tử và tích hợp ký số trên phầm mềm). Hiện Trung tâm đang tiến hành thử nghiệm ký số trên SIM điện thoại.  

Phó giám đốc Trung tâm CNTT Lê Thanh Tùng báo cáo tình hình triển khai xây dựng liên thông
các hệ thống văn bản và hệ thống một cửa điện tử

Về tình hình triển khai liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Trung tâm CNTT cho biết, theo thống kê, hiện Bộ GTVT có 57 đơn vị cấp 2 và 226 đơn vị cấp 3. Sau khi liên thông phần mềm QLVB của Bộ với Trục liên thông văn bản quốc gia có 15 đơn vị cấp 2 đã gửi, nhận được văn bản điện tử do sử dụng chung một phần mềm, gồm: Các Vụ, Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT và Thanh tra Bộ. Để thực hiện liên thông các phần mềm quản lý của các đơn vị còn lại, Trung tâm CNTT đã tiến hành khảo sát hiện trạng phần mềm QLVB đang sử dụng.

Theo khảo sát, hiện có 21/24 đơn vị có phần mềm QLVBĐH; 03/24 đơn vị chưa có phần mềm QLVBĐH. 14/20 đơn vị có phần mềm QLVBĐH triển khai theo mô hình tập trung, sử dụng cho tất cả các đơn vị trực thuộc; 3/20 đơn vị có phần mềm QLVBĐH triển khai theo mô hình vừa tập trung, vừa phân tán, tức là có phần mềm triển khai sử dụng chung cho 1 số đơn vị trực thuộc, một số đơn vị khác có phần mềm dùng riêng. Sau khi tổng hợp kết quả khảo sát; trên cơ sở tham khảo mô hình triển khai liên thông văn bản của các bộ, ngành khác và so sánh các phương án kỹ thuật, Trung tâm CNTT đề xuất xây dựng Trục liên thông văn bản Bộ GTVT để gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị cấp 2 thuộc Bộ. Đối với việc liên thông của các đơn vị cấp 3 sẽ do các đơn vị cấp 2 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai.

Về tiến độ thực hiện, lãnh đạo Trung tâm CNTT đề xuất thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thực hiện liên thông đối với phần mềm QLVB của Tổng cục và các Cục, hoàn thành trước ngày 30/7/2019; Giai đoạn 2: Thực hiện liên thông đối với phần mềm QLVB của các Tổng công ty, các Trường ĐH và một số Ban QLDA đáp ứng yêu cầu, hoàn thành trước ngày 30/9/2019; Giai đoạn 3: Thực hiện liên thông đối với phần mềm QLVB của các đơn vị còn lại, hoàn thành trước ngày 30/11/2019.

Đối với vấn nội dung xây dựng hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và nâng cấp Cổng dịch vụ công của Bộ GTVT, báo cáo của Trung tâm CNTT cho biết, Trung tâm CNTT đã phối hợp với VP Bộ và các Tổng cục/Cục xây dựng bộ quy trình nghiệp vụ giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. Đến nay, các đơn vị đã cơ bản thống nhất bộ quy trình đối với các TTHC triển khai tại bộ phận một cửa, đang thực hiện rà soát để trình Bộ ban hành theo quy định. Dự kiến sẽ có 208 thủ tục hành chính (TTHC) triển khai tại 07 bộ phận một cửa. Đến nay, về cơ bản tiến độ xây dựng hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông của Bộ đang được tích cực triển khai đảm bảo theo tiến độ hoàn thành trước ngày 30/6/2019 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Tổng cục, Cục cũng đã báo cáo hiện trạng hệ thống quản lý văn bản điện tử tại đơn vị, khả năng kết nói liên thông với hệ thống quản lý văn bản của Bộ. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Văn phòng Bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng chương trình tổng thể, đặt ra các mục tiêu cụ thể để xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử liên thông, hướng tới việc xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử chứ không chỉ dừng lại ở việc sử dụng hệ thống để gửi nhận văn bản. Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ và Trung tâm CNTT cũng cần làm việc cụ thể với các Cục, nhằm rà soát đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống quản lý văn bản của các đơn vị, khả năng kết nối liên thông giữa hệ thống QLVB của các Cục với hệ thống QLVB của Bộ. Văn phòng Bộ, văn phòng các Cục chủ động xây dựng quy định, quy trình xử lý văn bản trên hệ thống điện tử tại đơn vị.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:953
Lượt truy cập: 108659070