Công bố thông tin doanh nghiệp Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Thứ năm, 09/04/2020 15:22
Vụ Quản lý doanh nghiệp vừa có Văn bản số 88/QLDN gửi Trung tâm Công nghệ thông tin về việc công bố thông tin doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Vụ Quản lý doanh nghiệp gửi báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Nội dung công bố của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền BắcTổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13217
Lượt truy cập: 127.077.992