Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

Thứ ba, 19/05/2020 10:14
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 912/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Theo Quyết định, mục tiêu trọng tâm của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN là đảm bảo tốt hoạt động cung cấp dịch vụ Thông tin duyên hải (TTDH) đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; đồng thời nỗ lực duy trì các hoạt động kinh doanh đang có xu hướng suy giảm, mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác. 

Cụ thể, đảm bảo cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải đúng khối lượng, chất lượng theo đặt hàng của Nhà nước; Phát triển kinh doanh theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; Nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trên cơ sở thực thi hiệu quả văn hóa doanh nghiệp trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của Công ty.

Quyết định cung nêu rõ các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; trách nhiệm của Chủ tịch, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên… của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12840
Lượt truy cập: 127.078.997