Giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Thứ năm, 16/07/2020 15:01
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2020 về việc Giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

Theo đó, Giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 18.000 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 261 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 6,6%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13863
Lượt truy cập: 157.820.047