Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông

Thứ hai, 11/01/2021 14:32 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 148/BGTVT-TTCNTT gửi Cục Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Trung tâm Công nghệ thông tin yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông và cơ sở dữ liệu(CSDL) tài sản kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực hàng không.

Theo đó để hình thành được các CSDL phục vụ theo dõi, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu: 
- Cục Hàng không Việt Nam đôn đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đẩy nhanh  tiến độ xây dựng CSDL  tài  sản kết cấu hạ  tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị; Tích hợp, kết nối với hệ thống quản lý tài sản kết cấu hạ tầng của Cục, CSDL dùng chung của Bộ, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực Hàng không; Chủ trì xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thông CSDL kết cấu hạ tầng và CSDL tài sản kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực hàng không, trình Bộ GTVT trong Quý II/2021. 
- Tổng công ty Cảng HKVN, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát,  xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện trong năm 2021, trong đó, tập trung triển khai xây dựng CSDL kết cấu hạ  tầng hàng không và CSDL  tài sản kết cấu hạ tầng giao  thông hàng không  thuộc phạm vi quản  lý của đơn vị, bảo đảm  triển khai  thí  điểm  tại một  đơn  vị  trong  tháng  4/2021  và  hoàn  thành  trong  tháng 6/2021. 
-  Trung tâm Công nghệ thông tin thường xuyên đôn đốc các đơn vị triển khai, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn để các đơn vị hoàn  thành xây dựng CSDL nền  tảng dùng chung về kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực hàng không phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2197
Lượt truy cập: 115872652